Project
afgesloten

Participatie van mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Meer dan vijfentwintig procent van de mensen met een verstandelijke beperking is ook slechtziend of blind. Mensen met een visuele en verstandelijke beperking hebben vaak problemen op het gebied van oriëntatie, mobiliteit, sociale contacten en het uitvoeren van activiteiten. Ook kunnen mensen met een verstandelijke beperking die ernstige problemen hebben met zien de wereld als bedreigend en onoverzichtelijk ervaren, waardoor zij angstig zijn.
Bestaand onderzoek naar mensen met visusproblemen en een verstandelijke beperking richt zich vooral op preventie en prevalentie van visusproblemen en op co-morbiditeit of gedragsproblemen in combinatie met visusproblemen. Voorliggend onderzoek zal zich richten op de maatschappelijke en sociale participatie van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.
In hoeverre participeren mensen met anders dan mensen zonder visuele beperking en wat zijn onderwerpen in relatie tot participatie die zij zelf belangrijk vinden?
Kwalitatief onderzoek
Een wetenschappelijk artikel
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS