Project
afgesloten

Plezierige-Activiteiten-Methode bij CVA in verpleeghuizen

Circa 25% van de verpleeghuisbewoners met een CVA is depressief. Door preventie en bestrijding van depressie kan het herstel van deze bewoners bevorderd worden. Bij dementerende verpleeghuisbewoners blijken depressies te verminderen, wanneer zorgverleners in kaart brengen aan welke activiteiten bewoners plezier kunnen beleven en deze “activiteiten-op-maat” realiseren. In dit project wordt de bestaande Plezierige-Activiteiten-Methode aangepast aan de specifieke situatie van CVA-patiënten op revalidatie units en somatische afdelingen in verpleeghuizen.
Hoe kan de Plezierige-Activiteiten-Methode aangepast worden aan CVA-patiënten binnen verpleeghuizen en wat zijn de eerste ervaringen met de methode aldaar?
De methode wordt aangepast aan CVA-patiënten op revalidatie units en somatische afdelingen in verpleeghuizen en getest in een pilot-studie.
Het project levert een aangepaste Plezierige-Activiteiten-Methode op voor CVA-patiënten in verpleeghuizen. Over de methode en de ervaringen uit de pilot-studie wordt een artikel voor een vakblad geschreven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra
In dit project werken we samen met
VUmc
Trimbos Instituut