Project
afgesloten

Preferentieonderzoek PakketAdviezen (PrePa).

Duur: 2009 - 2010

Het College voor Zorgverzekeringen brengt jaarlijks een rapport Pakketadvies uit over aanpassing van de basiszorgverzekering. In de toekomst wil het CVZ dit mogelijk aanvullen met een diagram/schema voor een beeld hoe de bevolking over voorgestelde veranderingen denkt.

Doel is om een geschikte procedure te ontwikkelen waarmee preferenties voor zorginterventies in pakketadviezen kunnen worden gemeten. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen wat een geschikte waarderingsmethode is en wat de preferenties van de Nederlandse bevolking voor een aantal zorginterventies zijn.

Drie waarderingsmethoden worden vergeleken: Ordenen en Waarderen (OW), Contingent Valuation (CV) en de Budget Methode (BM). Voor elke methode is een internetapplicatie ontwikkeld waarbij respondenten een selectie van zorginterventies kregen aangeboden. We maken gebruik van twee panels, te weten het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het Verzekerdenpanel.

In een eindrapport worden de methoden vergeleken op hun geschiktheid om preferenties tussen verschillende interventies tegen elkaar af te zetten en visueel weer te geven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor Zorgverzekeringen
In dit project werken we samen met
Leids Universitair Medisch Centrum
Vrije Universiteit Amsterdam