Project
afgesloten

Prevention and treatment of oral mucositis in cancer patients: a project to developand test a nursing guideline

Funding
ZonMw - Tussen denken en doen
In this project we work together with
Landelijke Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (drs. E. Poot), Verplegingswetenschappen (prof.dr. T. van Achterberg)