Project
afgesloten

Reflux van maagzuur bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking: een project gericht op de ontwikkeling van een evidence-based deelrichtlijn voor verpleegkundigen en andere verzorgers.

Een groot deel van de mensen met een ernstige verstandelijke beperking lijdt aan reflux van maagzuur. Dit is een belastend probleem en kan uiteindelijk resulteren in ernstige maag- en slokdarmproblemen. Verpleegkundigen en andere verzorgers (agogische opegeleiden, verzorgenden, mantelzorgers e.a.) hebben een signalerende rol en kunnen door interventies die samenhangen met voeding en houding ook een belangrijke rol spelen bij preventie en behandeling van reflux. Op dit moment is er wel al een medische richtlijn op dit gebied, maar zijn er nog geen evidence-based handelingsinstructies voor verpleegkundigen en andere verzorgers. Dit project moet daarom resulteren in een deelrichtlijn voor verpleegkundigen en andere zorgverleners die een aanvulling is op de bestaande medische richtlijn.
De belangrijkste vragen die in dit project beantwoord worden zijn: Welke wetenschappelijke evidentie is er op het terrein van signalering en niet-medische interventies bij reflux van maagzuur van mensen met een ernstige verstandelijke beperking? Is de ontwikkelde deelrichtlijn bruikbaar en haalbaar in de praktijk?
Op basis van een systematische literatuurstudie en een expertbijeenkomst wordt de evidence-based deelrichtlijn ontwikkeld. Daarna vindt toesting op bruikbaarheid en haalbaarheid plaats op twee locaties waar mensen met een ernstige verstandelijke beperking verzorgd worden.
Dit project zal een evidence-based deelrichtlijn voor verpleegkundigen en andere zorgverleners opleveren (als aanvulling op de bestaande medische richtlijn) evenals een wetenschappelijk artikel over de systematische literatuurstudie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Tussen Weten en doen