Project
Start
oktober 2019

Reumazorg en man/vrouw-verschillen bij reuma

Reuma komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer klachten en problemen van de behandeling. Zorgverleners zijn zich onvoldoende bewust van deze verschillen waardoor er in de behandeling te weinig aandacht voor is.

Met dit project willen we zorgverleners meer bewust maken van man/vrouw-verschillen bij reuma.

Samen met patiënten en zorgverleners kijken we welke verschillen de belangrijkste zijn. Vervolgens maken we zorgverleners via een quiz meer bewust van deze verschillen en kijken we samen met hen hoe we de kennis over man/vrouw-verschillen het best kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren.

De resultaten worden vertaald in een bespreekwijzer voor patiënten en zorgverleners. De bespreekwijzer dient als hulpmiddel voor de zorgverlener om tijdens het consult de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft reumaklachten ook echt aan bod te laten. De bespreekwijzer zal verspreid worden via het Reumafonds en de behandelrichtlijnen voor reumatische ziekten, zodat deze ook echt gebruikt gaat worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
UMC Utrecht,
AmsterdamVU
Reumafonds