Project
afgesloten

Risico op longontsteking nabij geiten- en pluimveehouderij: vervolgstudie met huisartspraktijken in zuidoost Utrecht, Gelderland en Overijssel 2014-2017

Duur: oktober 2017 - juni 2018

Er zijn de afgelopen jaren diverse wetenschappelijke artikelen/rapporten verschenen van in opdracht van de ministeries van VWS en EZ uitgevoerd onderzoek (projecten IVG en VGO) naar de mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de nabijheid van intensieve veehouderij in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. Een recente bevinding is dat zich onder omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen over een aantal opeenvolgende jaren meer gevallen van longontsteking voordoen. Doel van deze update is na te gaan of met name de associatie tussen het wonen in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen en het voorkomen van (voornamelijk) longontsteking opnieuw kan worden aangetoond in zuidoost Utrecht en de provincies Gelderland en Overijssel. Dit onderzoek betreft de koppeling tussen gezondheidsgegevens op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartspraktijken in de nabijheid van intensieve veehouderijen, en blootstellingsgegevens op basis van geografische informatiesystemen. Verder worden er ook huisartsenpraktijken gekozen (die deel uitmaken van het netwerk NIVEL Zorgregistraties eerste lijn), in plattelandsgemeenten waar minder intensieve veehouderij is, die als controle/referentie kunnen dienen. De resultaten van dit onderzoek worden april 2019 verwacht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
LNV
In dit project werken we samen met
NIVEL
UU-IRAS
RIVM
WUR