Project
afgesloten

The role of the diabetes specialist nurse within a diabetes care group

Funding
Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg (MOBG)
In this project we work together with
Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging