Project
afgesloten

SCEN-verpleegkundigen & verzorgenden. Evaluatie van het pilotproject

De KNMG en V&VN voeren in twee regio’s een pilot-project uit waarbij in elke regio een aantal verpleegkundigen en verzorgenden opgeleid worden tot SCEN-verpleegkundige of verzorgende, dit naar analogie van de bestaande SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) voor artsen.
De volgende vragen worden beantwoord:
1. Is er onder verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland behoefte aan SCEN-v&v?
2. Is de implementatie van de SCEN-v&v interventie goed verlopen?
3. In hoeverre zijn beoogde effecten van de SCEN-v&v interventie bereikt?
Via een schriftelijke vragenlijst worden verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen gevraagd naar hun behoefte aan een dergelijke functie. In de twee proefregio’s worden de werkzaamheden van de SCEN-v&v in kaart gebracht en de consulterende verpleegkundigen en verzorgenden worden bevraagd over hun ervaringen met SCEN-v&v.
Inzicht in het nut van een dergelijke functie en, indien nuttig bevonden, de manier waarop SCEN v&v vormgegeven kan worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
KNMG
In dit project werken we samen met
EMGO+, VUmc, Amsterdam (Prof. dr. B. Philipsen)