Project
afgesloten
Snelle risicoanalyse van zoönosen
Infectieziekten die van dier naar mens overspringen (zoönosen) vormen een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid.
Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat uitbraken van deze ziekten zowel in dieren als in mensen snel worden herkend en dat bronnen snel worden opgespoord.
Er worden modellen ontwikkeld waarmee ziektesignalen in mensen en productiedieren met minimale vertraging worden samengebracht en geanalyseerd.
Het resultaat van dit project is een praktisch instrument voor snelle risicoanalyses van infectieziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Michiel van Boven)
Centraal Veterinair Instituut
Gezondheidsdienst voor Dieren
Related researchers (2)
W.J. (John) Paget
Senior onderzoeker Infectieziekten Epidemiologie