Project
Start
januari 2019

SoNAR-Global: internationale samenwerking gericht op de aanpak van infectieziekten en antimicrobiële resistentie

Samenlevingen binnen en buiten Europa zijn blootgesteld aan de dreiging van infectieziektenuitbraken en antimicrobiële resistentie (AMR). Om daar adequaat op in te spelen is een multidisciplinaire aanpak nodig, gebruikmakend van actuele wetenschappelijke inzichten. In de praktijk komt die aanpak onvoldoende van de grond en dit komt in belangrijke mate doordat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde van sociale wetenschappen. Dat is een belangrijke les naar aanleiding van bijvoorbeeld de recente uitbraken van Ebola in West-Afrika. Binnen het SoNAR-Global project staat de positionering en benutting van de sociale wetenschappen in de strijd tegen infectieziekten en AMR centraal.

Een internationaal consortium, onder coördinatie van het Pasteur Instituut in Parijs werkt samen met wetenschappers, beleidsmakers en professionals uit vele landen. Er worden strategieën, instrumenten en trainingprogramma’s ontwikkeld om kwetsbaarheden in meerdere regio’s aan te pakken, samen met lokale belanghebbenden. Het Nivel zet zich binnen dit consortium in om samen met de partners, op basis van onderzoek, praktische oplossingen voor gesignaleerde problemen te ontwikkelen in reactie op actuele dreigingen. De aanpak wordt getest in onder meer Bangladesh, Uganda en Oekraïne.

Dit driejarige project zorgt voor een continuering en versterking van de internationale activiteiten van het Nivel op een thema dat in de toekomst een aandachtspunt zal blijven voor de publieke gezondheid en veiligheid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Commissie