Project
afgesloten

Statusanalyse 2010 betreffende de voorbereiding van zorginstellingen en –diensten op rampen en crises

Duur: juli 2010 - maart 2011

In 2007 heeft het NIVEL via een quick scan onderzocht hoe zorginstellingen en –diensten waren voorbereid op rampen en crises. Vanaf 2008 ontvangen deze instellingen stimuleringsgelden. Er is behoefte bij alle partijen om eind 2010 de voortgang in kaart te brengen, vergeleken met de situatie in 2007
Is de voorbereiding van zorginstellingen en –diensten op rampen en crises veranderd in vergelijking met 2007 onder invloed van stimuleringsgelden?
Interviews met alle (ca 300) sleutelfunctionarissen, bestuurlijk en operationeel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Landelijke vereniging van traumacentra (LvTC)