Project
afgesloten

Stop beginnende nierziekte

De Nierstichting Nederland voert sinds september 2006 de campagne 'Stop beginnende nierziekte'. Belangstellenden kunnen via het Internet of telefonisch een urinetest ('Niercheck') aanvragen om hun urine te testen op de uitscheiding van eiwit, hetgeen een symptoom kan zijn van een verslechterende nierfunctie.
In het voorgestelde onderzoek worden de effecten van deze campagne geëvalueerd. Daarbij wordt onderzocht hoeveel mensen er een zelftest aanvragen; waarom mensen wel en niet een zelftest aanvragen; wat deze mensen met die zelftest doen; wat de uitslag van de test is; welke acties men naar aanleiding van de uitslag onderneemt; in hoeverre er sprake is van fout positieven; en welke effecten er zijn in de huisartspraktijk.
Op basis van gegevens van aanvragers van de Niercheck, gebruikers van de Niercheck, gegevens uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg en een telefonisch interview onder een steekproef van huisartsen word het bereik, de ‘opbrengst’ en de neveneffecten van de campagne in kaart gebracht.
Het evaluatie-onderzoek levert inzicht op in de effectiviteit van de campagne, het bereik en de neveneffecten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting