Project
afgesloten

Structurele opname extramurale logopedie in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Door opname van logopedie in NIVEL Zorgregistraties kan inzicht worden gegeven in de plaats van logopedische zorg binnen de eerstelijns zorgverlening. Veranderingen ten gevolge van beleidsmaatregelen kunnen zichtbaar worden gemaakt.

1) Wat zijn de demografische kenmerken van cliënten die de extramurale logopedist bezoeken?
2) Op welke wijze en met welke diagnosen komen de cliënten bij de extramurale logopedist?
3) Wat is het gezondheidsprobleem van de cliënten bij de extramurale logopedist?
4) Wat zijn de kenmerken van de behandeling van cliënten bij de extramurale logopedist?
5) Wat is het resultaat van de behandeling van de cliënten bij de extramurale logopedist?

Daarnaast kan één (in overleg met NVLF te bepalen) inhoudelijke vraag beantwoord worden.

Maken functioneel ontwerp en database;
Testen software na aanlevering eerste extracties;
Ontwerpen feedback-portal;
Dataverzameling, -controle en –verwerking.
Basistabellen
Feedback-rapportages
Artikel