Project
afgesloten

Supportive research on the ZonMw program Integrative Primary Care

Funding
ZonMw
In this project we work together with
Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam
Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Jan van Es Instituut
Research voor Beleid, Panteia
Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf, Panteia