Project
afgesloten

Testen van de richtlijn 'Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen' door proefimplementatie in vijf care-settings

Invoering van richtlijnen in de zorg blijkt in veel gevallen niet of in beperkte mate succesvol, waardoor patiënten geen zorg krijgen gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gebundelde klinische ervaring. Per zorgsector zouden er specifieke belemmeringen voor een succesvolle invoering kunnen zijn.
- Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van een richtlijn in de caresector?
- Welke verschillen zijn er tussen de verschillende disciplines, opleidingsniveaus en subsectoren?
Er vindt een proefimplementatie van de richtlijn ‘Urine Incontinentie bij kwetsbare ouderen’ plaats in 5 caresettings: verzorgingshuis, somatische verpleeghuiszorg, psychogeriatrische verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen voor ouderen en thuiszorg. Implementatie vindt plaats door voortrekkers (verpleegkundigen en verzorgenden) die hiervoor getraind worden volgens het LEVV Werkmodel Implementatie (Holleman, 2008).
Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie van een richtlijn in de caresector, uitgesplitst naar setting, discipline en opleidingsniveau.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
Regieraad Kwaliteit van Zorg
In dit project werken we samen met
Ir. C. Schröder-Baars, LEVV (mede projectleider), Drs. M. van Tol, LEVV, Drs. G. Holleman, LEVV, Drs. E.P. Poot, LEVV
Drs. A. Eliëns, V&VN