Project
afgesloten

Thuis in de gemeente: aanbevelingen voor participatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB) participeren minder in de samenleving dan mensen met een lichamelijke beperking of mensen zonder een beperking.
Gemeenten hebben met de Wmo een nieuwe rol in de ondersteuning van de participatie van mensen met een VB, maar weten niet wat mensen met een VB in hun gemeente nodig hebben om te kunnen participeren. Ook professionals in de zorg hebben invloed op de mogelijkheden voor participatie van mensen met een VB en met de Wmo een nieuwe rol.
1. Zijn er verschillen in de participatie van mensen met een VB tussen gemeenten? Zo ja, in hoeverre hangen deze verschillen samen met gemeentekenmerken?
2. Wat zijn bevorderende factoren voor participatie volgens mensen met een VB, volgens professionals en volgens beleidsmedewerkers bij gemeenten?
Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmethoden
1) Een handreiking voor gemeenten en professionals met informatie hoe zij kunnen bijdragen om de participatie van mensen met een VB te bevorderen.
2) Wetenschappelijke verdieping van het concept participatie van mensen met een VB.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Platform VG
Vereniging Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB)
Stichting Perspectief
VILANS
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)