Project
afgesloten

Tweede evaluatie Wmo, deelstudie ‘Mensen met lichamelijke beperkingen: ontwikkelingen in ondersteuning en participatie’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert momenteel de tweede evaluatie van de Wmo uit. Het NIVEL voert in dat kader een specifiek onderzoek uit onder mensen met lichamelijke beperkingen, waarin de ontwikkelingen in het gebruik van ondersteuning (Wmo, AWBZ, informele zorg) bij deze Wmo-doelgroep worden onderzocht in relatie tot hun sociale participatie.
1. Welke ontwikkelingen zijn er in het gebruik van Wmo-ondersteuning, AWBZ-zorg en informele zorg over de periode 2007 t/m 2011 door deze groep, en welke ontwikkelingen zijn er in hun participatie binnen verschillende domeinen?
2. In hoeverre is het gebruik van ondersteuning (Wmo, AWBZ, informele zorg) van invloed op het al of niet participeren van mensen met lichamelijke beperkingen binnen verschillende levensdomeinen?
Trendanalyses over de periode 2007 t/m 2011 en longitudinale analyses, met behulp van data die verzameld zijn bij deelnemers aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).
Bij deze evaluatie zal voor het eerst worden bekeken of de Wmo ook daadwerkelijk bijdraagt aan meer participatie van mensen met beperkingen in de (lokale) samenleving.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Sociaal en Cultureel Planbureau