Project
afgesloten

Uitvoeren en uittesten van de cursus ‘Weten, wensen, werken’

De groepscursus ‘Weten, wensen, werken’ is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject ‘Bevordering van arbeidsparticipatie en autonomie van nierpatiënten’ dat het NIVEL sinds januari 2006 samen met het HMI uitvoert.
Het doel van de cursus is mensen met een nierziekte, die worden voorbereid op een nierfunctievervangende behandeling of die daar recent mee begonnen zijn, te ondersteunen bij het behoud van werk en/of reïntegratie en bij hun andere dagelijkse activiteiten.
De cursus is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de eerste fase van het onderzoeksproject en richt zich primair op twee psychologische factoren, te weten: 1) ziekte- en behandelingspercepties, en 2) sociale steun/ overbescherming.
1) Welke ervaringen hebben de cursisten, cursusleiders en betrokken zorgverleners met de cursus?
2) Wat zijn de eerste effecten van de cursus?
In de periode april-juli 2008 worden twee cursussen aangeboden aan nierpatiënten afkomstig uit drie Nederlandse dialysecentra. Door middel van vragenlijstonderzoek onder de deelnemende patiënten én gesprekken met de cursusleiding en betrokken zorgverleners wordt het proces van de cursus geëvalueerd.
De bevindingen worden beschreven in een eindverslag en een Engelstalig wetenschappelijk artikel. Op basis van deze bevindingen wordt bekeken of het evaluatie-onderzoek in het najaar van 2008 wordt uitgebreid met een grootschalig effect-evaluatie-onderzoek (RCT).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting Nederland (NSN)
Stichting Instituut Gak
In dit project werken we samen met
Hans Mak Instituut (HMI)
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN)