Project
afgesloten

Veranderingen in zorggebruik op de huisartsenpost in de periode 2012-2015

Duur: januari 2016 - december 2016

Door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel in 2014 en 2015, verwachten wij een toegenomen vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren, via de huisartsenpost.
Heeft er in de periode 2012-2015 een veranderingen plaatsgevonden in de aard van de gezondheidsproblemen en de urgentie van de gezondheidsproblemen die op de huisartsenpost gepresenteerd worden?
Wij maken gebruik van de routinematig bijgehouden elektronische patiëntendossiers van huisartsenposten die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Wij brengen de veranderingen in beeld met behulp van beschrijvende analyses.
Een onderzoeksrapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
InEen