Project
afgesloten

Verbreding van het onderzoek naar sociaal maatschappelijke participatie naar de algemene bevolking en ouderen

Duur: 2009 - 2010

In 2005 is het NIVEL gestart met onderzoek naar de maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
In hoeverre participeren burgers zonder een beperking en meer specifiek de groep ouderen in de algemene bevolking?

Vragenlijst onderzoek in het Consumentenpanel, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de vragen die eerder ook gesteld zijn aan de mensen met een beperking.

Het monitoren van de participatie in de algemene bevolking is in de eerste plaats van belang als normering: door zicht te hebben op de participatie van burgers zonder een beperking kunnen de gegevens van kwetsbare groepen in perspectief worden geplaatst. Daarnaast is het in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) relevant om de participatie van alle burgers in de samenleving te volgen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS