Project
afgesloten

Verfijning kwaliteitssysteem Neuromodulatie

Duur: 2004 - 2006

In 2003 is het Kwaliteitssysteem Neuromodulatie gereed gekomen. Met het kwaliteitssysteem werken anesthesiologen en neurochirurgen van een aantal erkende centra gezamenlijk aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor twee patiëntengroepen, te weten: patiënten met chronische niet oncologische pijn en patiënten met functioneel belemmerende spasticiteit. Het kwaliteitssysteem richt zich op de deskundigheid van de behandelaars, het behandelproces en te verwachten uitkomsten. Het systeem is weliswaar opgebouwd, maar dient in de komende periode verfijnd en geëvalueerd te worden om de uitvoerbaarheid en effectiviteit te kunnen waarborgen.

Het doel van dit project is het verder verfijnen en evalueren van het kwaliteitssysteem met de Werkgroep.

Literatuurverkenning, afleggen van praktijkbezoeken en het organiseren van vergaderingen voor de Werkgroepen.

In 2006 is een verfijnde dataset voor de patiëntgegevens in gebruik genomen. Voor de werkgroep spasticiteit is een nieuw web-gebaseerd invoerprogramma ontwikkeld dat gereed is voor gebruik. Tevens is er een handboek voor het kwaliteitssysteem Neuromodulatie ontwikkeld en verspreid onder de leden van de Werkgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Landelijk Kwaliteitssysteem Neuromodulatie