Project
afgesloten

Vergoedingen door verzekeraars van IVF behandelingen in het buitenland

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) wil in het kader van zijn taken als pakketbeheerder zicht krijgen op zorggebruik in het buitenland. Als patiënten op grotere schaal voor bepaalde behandelingen naar het buitenland gaan is dit voor de pakketbeheerder een belangrijk signaal. Op dit moment weet het CVZ niet wat in het kader van de Zvw aan zorg in het buitenland wordt vergoed.

In eerste instantie wil het CVZ meer zicht krijgen op ivf-behandelingen in het buitenland.

De vraag is hoe en of in de registratie van zorgverzekeraars duidelijk wordt welke vergoedingen zijn gegeven voor ivf- behandelingen in het buitenland. Meer specifiek gaat het om het aantal paren en het aantal behandelingen, de leeftijd van de vrouw die de behandeling ondergaat, of het om een eigen of een gedoneerde eicel gaat en welke kosten er in het kader van de Zvw worden gemaakt.

Inventariserend onderzoek waarvoor zorgverzekeraars telefonisch en per mail worden benaderd.

De resultaten worden gebruikt ter ondersteuning van adviezen over het basispakket aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Heel concreet zullen de resultaten gebruikt worden om vast te kunnen stellen of zorggebruik in het buitenland reden is voor een pakketmaatregel in de zin van een leeftijdsgrens voor het vergoeden van vruchtbaarheidsbehandelingen op grond van de Zvw. Er wordt gerapporteerd in de vorm van een factsheet.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor zorgverzekeringen