Project
afgesloten

Vertaling en validatie van de CS-PAM in Nederland

Het is belangrijk om beter te begrijpen waarom implementatie van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning zo’n moeilijk proces is. In een eerdere studie is gekeken naar de opvattingen, kennis en vaardigheden van patiënten ten aanzien van zelfmanagement. Voor dit doel werd de Patient Activation Measure (PAM) vertaald en gevalideerd.
In deze studie wordt hetzelfde gedaan voor de Clinical Support for Patient Activation Measure (CS-PAM), een instrument om de opvattingen, kennis en vaardigheden van zorgverleners te meten
De psychometrische eigenschappen van de vertaalde versie van de CS-PAM vaststellen.
Inzicht krijgen in welke elementen van zelfmanagement het meest en het minst worden ondersteund door eerstelijnszorgverleners.
Vertaling volgens WHO-richtlijnen, Vragenlijstonderzoek
Een gevalideerde Nederlandse vertaling van de CS-PAM.
Inzicht over de mate waarin zorgverleners zelfmanagement bij hun patiënten kunnen en willen ondersteunen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Strategisch deel