Project
afgesloten

VOICE Verpleegkundigen-Ouderen In ChemotherapiE

Dit onderzoek richt zich op de communicatie tussen oncologie verpleegkundigen en oudere patiënten met kanker tijdens een contact waarin de patiënt wordt voorbereid op chemotherapie.
Op welke manier geven verpleegkundigen voorlichting aan oudere patiënten met kanker die chemotherapie moeten ondergaan? In welke mate wordt de voorlichting afgestemd op de emotionele en informatiebehoeften van de patiënt? Kan de voorlichting zo worden gestructureerd en vormgegeven dat meer informatie beklijft en patiënten meer gevoel van controle krijgen?
Observatie en analyse van video-opnamen van voorlichtingsgesprekken tussen verpleegkundigen en oudere patiënten met kanker. Op basis van video-opnamen en vragenlijsten ontwikkelen, trainen en implementeren van een interventie voor verpleegkundigen en patiënten ter bevordering van een patiëntgerichte voorlichting waarvan patiënten meer onthouden.
Aangepast voorlichtingsprotocol voor ouderen, waarmee minder informatie in één keer verstrekt en onthouden moet worden, meer voorlichting-op-maat.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Koningin Wilhelmina Fonds- Nederlandse Kankerbestrijding