Project
afgesloten

Voorbereiding derde Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Zowel de eerste (in 1987/1988) als de tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (in 2001) waren een belangrijke bron van informatie over de huisartspraktijk voor wetenschap en beleid. Door snelle ontwikkelingen rond taakherschikking, stelsel en honorering van huisartsen is het van belang om de tijdsspanne tussen de tweede en de derde studie minder groot te laten worden dan tussen de eerste twee. Daarom is in samenwerking met het RIVM gestart met de voorbereiding van de derde studie. De succesformule, een omvattende gegevensverzameling waarmee tenminste antwoord kan worden gegeven op de op dat moment actuele onderzoeksvragen, zal hierbij weer worden gehanteerd.
- Op welke onderzoeksvragen dient de derde Nationale Studie antwoord te geven?
- Hoe dient daarop afgestemd de gegevensverzameling voor de derde Nationale Studie te worden opgezet?
Interviews, desk-research.
Door belanghebbenden gedragen projectplan.