Project
afgesloten

Vóórkomen en behandeling van brandwonden in de eerste lijn: onderzoek op basis van NIVEL Zorgregistraties

Duur: januari 2016 - maart 2017

De meeste brandwonden waarvoor professionele hulp wordt gezocht worden uitsluitend door de huisarts behandeld, in de huisartsenpraktijk of in de huisartsenpost. Over deze patiënten en hun behandeling door de huisarts is weinig bekend. Inzicht in aantallen, trends en de kenmerken en behandeling van deze patiënten is echter van belang voor het inzicht in risicofactoren en mogelijkheden van gerichte preventie.

‘Big data’ uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten, verzameld in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn kan hier inzicht in bieden.
1) Wat is de incidentie en prevalentie van brandwonden?
2) In hoeverre bestaan er verschillen in het voorkomen van brandwonden tussen bevolkingsgroepen (geslacht, leeftijd, herkomst, sociaal economische status)?
3) Hoe worden brandwonden door de huisarts behandeld?

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten, verzameld in het kader van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn (www.nivel.nl/zorgregistraties), worden geanalyseerd ter beantwoording van de onderzoeksvragen.

Twee artikelen voor Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften, en een meer algemene Nederlandstalige rapportage van descriptieve onderzoeksresultaten over het vóórkomen en de behandeling van brandwonden in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Brandwonden Stichting
In dit project werken we samen met
Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis (dr. Margriet van Baar)