Project
afgesloten

Zorgdata logopedie eerste lijn

De NVLF heeft als doel om en bij te dragen aan de vergroting van kennis op het gebied van logopedie in de eerste lijn.

Hoeveel zorg gebruiken patiënten bij de logopedist, wat zijn de gezondheidsproblemen en wat is het resultaat van de behandeling?

In stand houden van een structurele dataverzameling van gegevens die routinematig door de logopedist worden geregistreerd in de elektronische patiëntendossiers.

Kerncijfers logopedie voor publicatie op de website van NIVEL Zorgregistraties en het verstrekken van spiegelinformatie aan deelnemende logopedisten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)