Publicatie

Publication date

CQ-index Mammacare: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van zorg rondom een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten.

Damman, O.C., Hendriks, M., Triemstra, A.H.M., Sixma, H.J. CQ-index Mammacare: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van zorg rondom een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download the PDF
De ervaringen van patiënten met de zorg bij borstafwijkingen en reumatoïde artritis, zijn te meten met nieuw ontwikkelde CQ-index vragenlijsten.

Een CQ-index meet op een gestandaardiseerde manier de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en in wat zij belangrijk vinden. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument.

Goede ervaringen
Met subsidie van ZonMw ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) twee nieuwe CQ-index meetinstrumenten: voor patiënten met reumatoïde artritis en voor mammacare – de zorg voor patiënten met borstafwijkingen. Reumatoïde artritis en borstafwijkingen komen veel voor. Uit de eerste testen met de nieuwe vragenlijsten blijkt dat de ervaringen van patiënten met deze zorg over het algemeen positief zijn.

Voorzichtigheid en informatie
Gemiddeld geven patiënten de zorg voor reumatoïde artritis een 7,9 en 14% (één op de zeven) geeft een onvoldoende. Belangrijke aspecten vinden patiënten: voorzichtigheid bij medicatie, de informatievoorziening over operatie en eventuele effecten, dat ze snel terecht kunnen bij doorverwijzingen, de beschikbaarheid van de zorg, en dat ze serieus worden genomen door zorgverleners.

Gemiddeld een dikke 8
Mammacare krijgt van patiënten gemiddeld een 8,2 en slechts 9% (één op de elf) geeft een onvoldoende. Het minst positief zijn patiënten over de mogelijkheden mee te beslissen over verdere behandeling. Het meest voor verbetering vatbaar vinden ze: de informatievoorziening over de mogelijkheid van een second opinion, verder zouden veel patiënten graag een gesprek hebben met de radiotherapeut voor de operatie, en meer hulp bij een verwijzing naar een revalidatieprogramma.

Ontwikkeling
Voor beide CQ-index vragenlijsten is in focusgroepen gevraagd naar positieve en negatieve ervaringen met de zorg. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de vragenlijsten. Voor heel veel aandoeningen (zoals staar, astma, spataderen, lage rughernia) en zorgsectoren (zoals verpleging, verzorging en thuiszorg) zijn of worden op dit moment CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.