Publicatie

Publication date

Geen verhoogde sterfte in huisartspraktijk tijdens eerste en tweede hittegolf.

Donker, G. Geen verhoogde sterfte in huisartspraktijk tijdens eerste en tweede hittegolf. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download the PDF
Ook in de tweede week van de tweede hittegolf (24 tot 31 juli) was geen verhoogde sterfte merkbaar
in de huisartspraktijk. Het sterftecijfer in week 30 was 1,7 per 10.000 voor heel Nederland. Dit
cijfer valt binnen de normale wekelijkse variatie van sterfte binnen de huisartspraktijk, zoals die
gemeten wordt in de NIVEL huisartsenpeilstations.
Gegevensverzameling