Publicatie

Huisartsenzorg in cijfers: kinkhoest van kinder- naar tienerziekte.

Donker, G., Gevel, J. van der. Huisartsenzorg in cijfers: kinkhoest van kinder- naar tienerziekte. Huisarts en Wetenschap: 2011, 54(2), 53
Read online
Kinkhoest komt ondanks een hoge vaccinatiegraad nog regelmatig voor. Om de drie tot vier jaar is er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin - voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen in 2005 - worden de epidemieën milder en is de piek verschoven naar de tienerleeftijd. (aut. ref.)
Gegevensverzameling