Publicatie

ICT - vooruitgang met valkuilen.

Donker, G.A., Pruys, T. ICT - vooruitgang met valkuilen. Bijblijven: 2011, 27(2), 47-50
Download the PDF
De zegeningen van voortgaande ontwikkelingen van ICT in de huisartsenpraktijk zijn talrijk. Geen gesleep met groene kaarten meer van balie naar spreekkamer en vice versa. Het bezorgen van laboratoriumuitslagen wordt niet beïnvloed door stakingen van postbezorgers, maar ze komen elektronisch met edifactberichten in de praktijk aan. Verwijzingen naar de specialist geschieden elektronisch, zodat bij komst van de patiënt de onderzoeken op elkaar afgestemd zijn en tijd van patiënt en specialist efficiënter besteed kan worden. Huisartsen kunnen uitslagen van laboratoriumonderzoeken en röntgenuitslagen die zij zelf maar ook specialisten hebben aangevraagd bekijken via Eridanos, zodat de patiënt niet onnodig op uitslagen hoeft te wachten en niet dubbel laboratorium- en/of röntgenonderzoek aangevraagd wordt. Verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk (praktijkondersteuners) en in het ziekenhuis wisselen met informed consent patiëntengegevens uit, zodat het grootste deel van de begeleiding van bijvoorbeeld patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk kan plaatsvinden. Uiteraard vergt een en ander goede afspraken tussen huisarts, specialisten en andere betrokkenen in de eerste- en tweedelijnszorg. De beschreven ontwikkelingen hebben een grote boost gegeven aan transmurale samenwerking en het werken voor de huisarts sterk veraangenaamd. Toch zijn de ICT-ontwikkelingen niet enkel rozengeur en maneschijn, maar schuilen er ook nieuwe onbekende valkuilen in het toenemend gebruik van ICT. Onderstaande ziektegeschiedenis beschrijft zo’n, voor zover ons bekend, niet eerder beschreven valkuil. We hebben deze nader geanalyseerd en aanbevelingen geformuleerd. (aut. ref.)