Publicatie

Publication date

Infographic: Toename zorggebruik huisartsenpost 2013-2016 gelijk in welvarende wijken en in achterstandswijken.

Jansen, T. Infographic: Toename zorggebruik huisartsenpost 2013-2016 gelijk in welvarende wijken en in achterstandswijken. Utrecht: Nivel, 2019.
Download the PDF
De sociaaleconomische verschillen in HAP-gebruik zijn tussen 2013 en 2016 niet groter geworden. In 2015 werden er in Nederland grootschalige hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg. In de tijd na de hervormingen nam het aantal contacten met de huisartsenpost (HAP) toe. Deze toename van HAP-gebruik was vrijwel in welvarende wijken en in achterstandswijken. (aut. ref.)