Publicatie

Publication date

Inventarisatie van cliëntondersteuning bij het maken van keuzes in de zorg.

Verkaik, R., Delnoij, D. Inventarisatie van cliëntondersteuning bij het maken van keuzes in de zorg. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download the PDF
Het NIVEL heeft geïnventariseerd wat er aan projecten in Nederland is om mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes tussen aanbieders van gezondheidszorg. Er zijn door de onderzoekers 27 projecten gevonden op het gebied van ondersteuning van individuele cliënten, door patiënten-/consumentenorganisaties, zorgverzekeraars of koepels van zorgaanbieders. De elf meest succesvolle projecten, zijn in dit rapport beschreven.

Factoren die bepalend zijn voor het succes van een project zijn volgens geïnterviewde projectleiders:
de inzet van ervaringsdeskundigen in GGZ-projecten
het bieden van informatie over ziekenhuizen aan chronisch zieken
samenwerking met ouderenbonden in projecten gericht op ouderen

Het onderzoek is verricht door middel van een vragenlijst die telefonisch is afgenomen onder vertegenwoordigers van 141 organisaties met initiatieven op het gebied van cliëntondersteuning. Het onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw en had als doel het ondersteunen van het ZonMw programma ‘Kiezen in Zorg’, dat zich richt op het stimuleren van zorggebruikers tot het maken van keuzes in de zorg.