Publicatie

Medische consumptie van patiënten met rugpijn in huisartsenprakijk.

Scheele, J., Rigter, M., Vijfvinkel, F., Stirbu-Wagner, I., Korevaar, J.C., Bierma-Zeinstra, S.M.A., Koes, B.W., Luijsterburg, P.A.J. Medische consumptie van patiënten met rugpijn in huisartsenprakijk. Abstract. In: NHG-Abstractenboek. NHG-Wetenschapsdag 2012 'Multimorbiditeit' 8 juni 2012, Maastricht. 32-33
Inleiding: Pijn in de (lage)rug is een klacht die vaak voorkomt. De opties voor behandeling zijn groot en varieert mogelijk per leeftijdscategorie. Onderzoeksvraag: Wat is de medische consumptie van patiënten die met rugklachten bij de huisarts komen en verschilt dit per leeftijdscategorie (0-17, 18-34, 35-54, 55-74, en 75+ jaar). Methode: Met gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) (n=83 geautomatiseerde huisartsprakijken) werden de medische consumptie berekend. Hierbij werd nagegaan hoeveel een welke verwijzingen en recepten de huisarts uitschreef aan de rugpijn patiënten die in 2006 t/m 2009 de praktijk bezochten. Hiernaast is ook de comorbiditeit van de patiënten met rugpijn nader onderzocht per ICPC hoofdstuk. Resultaat: In totaal hadden 53.121 patiënten hun LINH huisarts geconsulteerd voor rugklachten tussen 2006-2009. Dit was 13% van de 402.308 ingeschreven patiënten. Bij 61-82% van alle patiënten was naast een 'rug' ICPC code een andere 'bewegingsapparaat' ICPC code gemeld. Diclofenac werd het meeste voorgeschreven, ook in de leeftijd van 0-17 jaar. Opioïden, zoals Tramadol, werden vooral voorgeschreven in de leeftijd 75+ jaar. De huisarts verwees veel naar fysiotherapie. Het aantal verwijzingen naar de oefentherapeut daalde per stijgende leeftijdscategorie. Voornamelijk patiënten in de leeftijd van 35-74 jaar werden naar de neuroloog verwezen. Beschouwing: de medicatie en verwijzingen die voorgeschreven worden door de huisartsverschillen per leeftijdscategorie bij patiënten met rugklachten. De voorgeschreven medicatie en verwijzingen komen in grote lijnen overeen met de NHG standaard. (aut. ref.)
Gegevensverzameling