Publicatie

Publication date

Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg: kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten.

Wiegers, T.A., Stubbe, J.H., Triemstra, M. Ontwikkeling van een CQ-Index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg: kwaliteit van zorg volgens bewoners, vertegenwoordigers en cliënten. Utrecht: NIVEL, 2007.
Download the PDF
Met nieuwe gestandaardiseerde vragenlijsten kan het oordeel over de kwaliteit van zorg worden gevraagd van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun vertegenwoordigers, en van thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties.

Er is nu een gevalideerde Consumer Quality Index (CQI) voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De CQ Index is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van ervaringen van klanten met de zorg. Met de nieuwe vragenlijst kan het oordeel van bewoners, familieleden en thuiswonende cliënten van verpleeg- en verzorgingshuizen of thuiszorgorganisaties worden gevraagd over de kwaliteit van de aan hen geleverde zorg. De schriftelijke en mondelinge vragenlijsten zijn bij ruim 6000 cliënten of hun vertegenwoordigers afgenomen.

Zichtbare kwaliteit
Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ Index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ Index is hiervoor het geëigende instrument.

Vragenlijstenfamilie
Het NIVEL ontwikkelde samen met de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC een systematiek voor de Consumer Quality Index. Dit is een ‘familie’ van vragenlijsten voor het meten van ervaringen van klanten met de zorg. Metingen met de Consumer Quality Index leveren bijvoorbeeld input voor de website www.kiesbeter.nl, die consumenten informatie biedt en zo helpt bij het maken van keuzen in de zorg. Het NIVEL is ook betrokken bij de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe CQ Index vragenlijsten en werkt daarbij samen met andere onderzoeksinstituten.

Pijler
De CQ-Index is één van de twee pijlers van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Alle zorgorganisaties in de VVT doen vanaf heden minimaal eens per twee jaar een cliëntenraadpleging met dit instrument en de bijbehorende werkwijze. De resultaten worden openbaar gemaakt op onder meer www.kiesbeter.nl.