Publicatie

Publication date

Organisatie, volume en kwaliteit bij hemofilie.

Heiligers, P., Paul, P., Zuiderent-Jerak, T. Organisatie, volume en kwaliteit bij hemofilie. In: T. Zuiderent-Jerak; T. Kool; J. Rademakers. (Red.) De relatie tussen volume en kwaliteit van zorg: tijd voor een brede benadering. Utrecht/Nijmegen/Rotterdam: Consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg, 2012. 117-128
Download the PDF
Concentratie van zorg lijkt vaak te gaan over hoog complexe en weinig voorkomende zorg.
Toch zijn er ook concentratie initiatieven bekend bij laagcomplexe veel voorkomende zorg zoals liesbreuken. In 2010 werden er in Nederland zo’n 30.000 liesbreukoperaties uitgevoerd. Deze operaties hebben de vorm van een klassieke, open operatie of een kijkoperatie. Bij volwassenen is daarbij het inbrengen van een matje de standaard. Liesbreuken komen met name bij mannen voor, in slechts 5% van de liesbreukoperaties gaat het om een vrouw. Liesbreukoperaties worden in alle Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd en ook in een aantal zelfstandige behandel centra.
Veel beschrijvende studies wijzen erop dat betere resultaten behaald worden door training en specialisatie (Deysine, 2001). Gespecialiseerde liesbreukcentra hebben goede resultaten laten zien na endoscopische behandeling van liesbreuken. Specialisatie en daarmee concentratie van zorg aan liesbreuk patiënten wordt geassocieerd met minder complicaties, steile leercurves en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten na de operatie (Koning, 2011). Onderzoek naar leercurves betreffen met name endoscopische liesbreukchirurgie (Simons, 2009; Liem, 1996). De ‘European Hernia Association’ noemt in haar richtlijn een leercurve van 50 tot 100 ingrepen, waarbij de eerste 30 tot 50 meest invloedrijk zijn (Simons, 2009).
In deze casus wordt het initiatief beschreven van het Liesbreukcentrum Brabant (LCB). (aut. ref.)