Publicatie

Publication date

Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen. De transparantiemonitor 2019-2020.

Springvloet, L., Bos, N., Rolink, M., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen. De transparantiemonitor 2019-2020. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
In 2019 hebben patiënten en artsen (huisartsen en medisch specialisten) een vragenlijst ingevuld
over verschillende aspecten van transparantie in de zorg, waaronder ‘samen beslissen’ over een behandeling. Deze infographic toont de ervaringen met samen beslissen vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de arts.