Publicatie

Publication date

Podcast Transparantiemonitor 3.

Boer, D. de. Podcast Transparantiemonitor 3.
Read online
De Transparantiemonitor onderzoekt hoe informatie over zorgaanbieders en behandelingen tot stand komt en bijdraagt aan de best passende zorg voor de patiënt. In deze derde aflevering van de Nivel-podcast gaan we in op het perspectief van de arts. Hoe kijken artsen naar transparantie in de zorg? Is het vooral voor de patiënt, of hebben artsen er zelf ook wat aan? En wat vinden artsen eigenlijk van die transparantie?