Publicatie

Publication date
Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031:
tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan.
Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031: tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2013 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download the PDF
Authors (2) of this publication:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)