Publicatie

Publication date

Sportblessures bij de huisarts: registratie, behandeling en verwijsbeleid.

Valkenberg, H., Donker, G.A., Schoots, W., Vriend, I. Sportblessures bij de huisarts: registratie, behandeling en verwijsbeleid. Sport en Geneeskunde: 2010, 43(2), 2-9
Download the PDF
Preventie van sportblessures is gebaat bij een goede registratie van de incidentie en medische behandeling. Specifieke informatie over sportblessures die door de huisarts worden behandeld was tot voor kort schaars. De Continue Morbiditeits Registratie Peilstations van het NIVEL registreerden van 2005 tot 2007 sportblessures in 45 huisartsenpraktijken. Het netwerk is landelijk representatief betreffende leeftijd, geslacht, regionale spreiding en verdeling stad/platteland. Aanvullende informatie betreffende aard en toedracht van het ongeval werd verzameld middels vragenlijsten. De gegevens over sportblessures uit de huisartsregistratie zijn vergeleken met reeds beschikbare gegevens. Huisartsen zien vooral voetbal- en hardloopblessures, letsels ontstaan tijdens bewegingsonderwijs en knie- en enkelblessures. Bij de helft van de geblesseerden volstaat de arts met een beweegadvies. De huisarts heeft een belangrijke rol bij de behandeling, doorverwijzing en preventie van sportblessures. De registratie biedt belangrijke informatie om de epidemiologische kennis over sportblessures aan te vullen, sportgeneeskundige kennis bij huisartsen te bevorderen
en de behandeling en doorverwijzing van sportblessures af te stemmen. (aut. ref. )
Gegevensverzameling