Publicatie

Publication date

Tool Evalueren en optimaliseren: van patiëntervaringsvragenlijsten. (versie 1.0)

Triemstra, M., Boer, D. de, Koopman, L., Zuidgeest, M. Tool Evalueren en optimaliseren: van patiëntervaringsvragenlijsten. (versie 1.0) Diemen/Utrecht: NIVEL, Zorginstituut Nederland, 2016.
Download the PDF
Deze tool geeft praktische aanwijzingen voor het evalueren en optimaliseren van vragenlijsten om de ervaringen van patiënten met de zorg te meten. De tool is bedoeld als hulpmiddel voor onderzoekers die zogeheten PREMs1 of PROMs2 willen evalueren. Doel van deze tool is om onderzoekers concrete handvatten te bieden voor het evalueren en optimaliseren van vragenlijsten waarin het patiëntenperspectief centraal staat.
Deze tool maakt deel uit van een reeks van tools over patiëntervaringsmetingen, over de onderwerpen privacy, dataverzameling, analyses en kwalitatieve methoden. De tools bieden verdiepende en praktische informatie in aanvulling op de Handreiking Ontwikkelen van Patiëntervaringsvragenlijsten om kwaliteit van zorg te meten (Bos et al., 2015). Deze handreiking legt op hoofdlijnen uit hoe partijen in de zorg vragenlijsten op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen en gebruiken om te komen tot valide en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De criteria uit het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (Zorginstituut, 2015) zijn het uitgangspunt. Procedures en werkinstructies die eerder zijn ontwikkeld voor de Consumer Quality Index (CQ-index) methodiek waren de basis van de tools.
Zorginstituut Nederland biedt deze ondersteunende materialen aan om het meten, verzamelen en analyseren van kwaliteitsinformatie te standaardiseren. Hiermee wordt verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland gestimuleerd en wordt ervoor gezorgd dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Onderzoekers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en adviseurs van Zorginstituut
Nederland hebben deze tool samengesteld.