Publicatie

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie volume-kwaliteit.

Blok, C. de, Heiligers, P., Kool, T. Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie volume-kwaliteit. In: T. Zuiderent-Jerak; T. Kool; J. Rademakers. (Red.) De relatie tussen volume en kwaliteit van zorg: tijd voor een brede benadering. Utrecht/Nijmegen/Rotterdam: Consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg, 2012. 15-20
Download the PDF
In dit hoofdstuk gaan we in op de evidentie van de relatie tussen volume en kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van enkele grote internationale overzichtstudies. Deze inventarisatie biedt een globaal beeld voor welke ingrepen en aandoeningen deze relatie is aangetoond. In het tweede hoofdstuk beantwoorden we zo de eerste deelvraag: ‘Welke evidentie is er voor de relatie volumekwaliteit? Voor welke ingrepen wordt deze relatie aangetoond en voor welke niet?’. Bij het beantwoorden van deze vraag pretenderen we niet uitputtend te zijn. We geven een globale indicatie op basis van de bestudeerde literatuur. (aut.ref.)