Publicatie

Publication date
Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014.
Verberne, L., Barten, D.J., Koppes, L. Zorg door de oefentherapeut Cesar/Mensendieck: jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010-2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
- Dit rapport bevat cijfers over de gezondheid en reguliere oefentherapeutische zorg van 4.326 patiënten, behandeld in 2014, door 58 oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in 38 oefentherapiepraktijken.
- 72% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw en de gemiddelde leeftijd van de patiënten is 42 jaar.
- De mediaan van het aantal behandelingen per patiënt in 2014 is 8 behandelingen (gemiddelde: 9,5) .
- Een kwart van de patiënten komt op eigen initiatief bij de oefentherapeut en driekwart van de patiënten komt via een verwijzer.
- Het percentage patiënten dat behandeld wordt voor een chronische aandoening is de afgelopen jaren afgenomen, van 8% in 2010 naar 4% in 2014.
- Bij een kwart van de patiënten wordt een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de oefentherapeut.
- Tussen 2010 en 2014 is een toename te zien in het aandeel zittingen voor screening en intake.
Gegevensverzameling
Author of this publication: