Publicatie

Publication date

Zorgen en zwaaien: over de ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel coronaasten onderzoek.

Verkaik, R., Schelven, F. van, Boeije, H. Zorgen en zwaaien: over de ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel coronaasten onderzoek. Utrecht: Nivel, 2020.
Download the PDF
De coronamaatregelen van het begin van de coronacrisis (maart – juni 2020), zoals het zoveel mogelijk thuisblijven, hadden gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid met een beperking is verminderd. Over het algemeen zijn naasten wel tevreden over de (vervangende) zorg, de begeleiding en het contact met de woonvoorzieningen in deze periode. Een kwart van de naasten had behoefte aan meer contact met zorgverleners en begeleiders. Het onderzoek laat ook zien dat een vijfde van alle naasten behoefte had aan extra zorg of ondersteuning voor hun familielid. Het is belangrijk hier in toekomstig (lokaal) coronabeleid aandacht aan te besteden.
Gegevensverzameling