zelfmanagement

European policy for improving health literacy successful in areas of health and education

Nivel recently participated in a WHO project that inventoried the evidence on existing policies and linked activities and their effectiveness for improving health literacy at national, regional and organizational levels in the WHO European Region. Jany Rademakers co-authored this WHO Health Evidence Network Synthesis report.

Europees beleid op het gebied van gezondheidsvaardigheden werpt eerste successen af

De WHO heeft geïnventariseerd wat de effectiviteit is van bestaand beleid op het gebied van gezondheidsvaardigheden in de Europese regio. Vooral een aantal beleidsmaatregelen op het gebied van zorg en onderwijs blijken veelbelovend te zijn. Op andere terreinen, werk bijvoorbeeld, zijn er nauwelijks initiatieven. Meer onderzoek naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheidsvaardigheden is nodig. Daarnaast komt een grotere diversiteit aan gebruikte onderzoeksmethoden de kwaliteit van het onderzoek ten goede.

Online hulpprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen verzameld

Online hulpprogramma’s die mensen met een chronische aandoening helpen om aan het werk te komen of te blijven zijn lastig te vinden. Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG de bestaande programma’s bijeen.

Versterken van eigen regie belangrijk voor mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een beperking die het gevoel hebben zelfredzaam te zijn en die eigen regie ervaren, staan positiever in het leven. Er is daarom niet alleen ondersteuning nodig om zelfredzaamheid te bevorderen, maar ook voor het versterken van eigen regie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder bijna 2000 mensen met een lichamelijke beperking.

E-health: een bewuste keuze

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

Nieuw NIVEL-jaarverslag: Leven met een chronische ziekte of beperking

Met het langlopende programma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ brengt het NIVEL al bijna 20 jaar structureel in kaart hoe zorg en ondersteuning is geregeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking en hoe ze participeren in de samenleving. In 2016 leverde deze monitor gegevens voor drie grote onderzoeken.

Voor een schaafwond of insectenbeet naar de huisarts?

Tussen 2011 en 2015 nam de vraag naar huisartsenzorg toe en daarbij ook de vraag naar zorg vanwege ‘kleine kwalen’. Iets meer dan de helft van de patiënten met een kleine kwaal verliet de praktijk zonder recept.

De actieve patiënt als utopie

“De patiënt als partner, de patiënt als co-producent in de zorg, de patiënt aan zet, zelfmanagement en eigen regie zijn doorgeschoten managementtermen in het gezondheidsbeleid. Veel mensen zijn gewoon niet in staat om op een actieve manier hun gezondheid ‘te managen’. Patiëntorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid hebben te weinig oog voor de verschillen tussen patiënten. Die verschillen verdienen meer aandacht.

Investeer in ondersteuning van zelfmanagement

Het ondersteunen van zelfmanagement leidt bij mensen met een chronische ziekte tot een betere gezondheid en een kleine daling van de zorgconsumptie. Maar om het potentieel van zelfmanagement ten volle te benutten moeten ondersteuning en interventies meer op maat worden aangeboden. Dat staat in een rapport over de zorg voor chronisch zieken van ZonMw uitgevoerd door NIVEL, het RIVM, CBOimpact en TNO.

Kennis over individueel zorgplan gebundeld

Veel beleidsmakers, zorgverleners en patiënten hebben hoge verwachtingen van het individueel zorgplan (IZP). Dit  zorgplan moet bijdragen aan een betere, efficiëntere en daarmee goedkopere zorg en het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van chronisch zieken bevorderen. Tot op heden is de meerwaarde van het werken met een individueel zorgplan echter nog niet aangetoond, zo blijkt uit de kennissynthese ‘Het gebruik van individuele zorgplannen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte’  van het NIVEL. Hierdoor verloopt invoering van dit zorgplan in de praktijk moeizaam.

Pages