Diëtist

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist dient de patiënt te begeleiden bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie.  Zie ook beroepsprofiel dietist en Meerjarenbeleid NVD.

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn van een diëtist met een eigen praktijk en van diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2017 zijn samengevat in deze infographic.

 

\

 

Meer informatie:

  • 

De gegevens over 2017 zijn afkomstig van 269 diëtisten werkzaam in de eerste lijn, verspreid over 67 solo praktijken, 48 groepspraktijken en 6 thuiszorginstellingen. Zij registreerden gegevens over gezondheid en zorg van 59.599 patiënten (verantwoording).
  • Verder naar het Jaarrapport 2017 "Zorg door de diëtist - Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017" met de meest recente cijfers.
  • De jaarrapporten van eerdere jaren kunt u ook downloaden:Jaarrapport 2016,  Jaarrapport 2015 Jaarrapport 2014, Jaarrapport 2013, Jaarrapport 2012, Jaarrapport 2011, Jaarrapport 2010.
  • Bent u diëtist en wilt u ook meedoen met NIVEL Zorgregistraties? U bent van harte welkom. Op Informatie voor zorgverleners staat de link naar het aanmeldingsformulier.
  • Het is mogelijk om gegevens aan te vragen, tabellen of factsheets op maat te laten maken of een onderzoek op te zetten met gegevens uit NIVEL Zorgregistraties. Ga hiervoor naar 'Gegevens aanvragen'.


Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - introductie. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 14-11-2018; geraadpleegd op 11-12-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4448