Incidenties en prevalenties

Wat vindt u hier?
  • Hoe vaak welke gezondheidsproblemen voorkomen in de Nederlandse bevolking in 2017 (prevalentie- en incidentiecijfers).
     

Door in onderstaande tabel te klikken op 'open tabel' kunt u de cijfers van het betreffende gezondheidsprobleem vinden uitgesplitst naar geslacht.
 


Meer informatie

  • De gerapporteerde aantallen zijn primair gebaseerd op gegevens uit huisartsenpraktijken. Omdat de meeste mensen eerst bij de huisarts aankloppen met hun gezondheidsproblemen, vormen die cijfers een redelijk complete afspiegeling van wat er in de bevolking aan gezondheidsproblemen speelt.
  • Een uitgebreide methodologische verantwoording bij de berekening van incidenties en prevalenties vindt u hier.
  • Bent u huisarts en wilt u ook meedoen met NIVEL Zorgregistraties? U bent van harte welkom. Op Informatie voor zorgverleners staat de link naar het aanmeldingsformulier.


Nielen MMJ, Boersma-van Dam ME, Schermer TRJ. Incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2017. Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 28-06-2018; geraadpleegd op 20-11-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4309