Informatie voor zorgverleners

NIVEL Zorgregistraties is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners.

Wie kunnen deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties?
  • Huisartsenpraktijken
  • Praktijken fysiotherapie
  • Praktijken oefentherapie
  • Praktijken diëtetiek
  • Praktijken logopedie
  • Huisartsenposten
  • Gezondheidscentra

 

Waarom deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties?
NIVEL Zorgregistraties vraagt zo weinig mogelijk extra inspanning van zorgverleners, geeft zo veel mogelijk nuttige informatie aan hen terug , en doet zo veel mogelijk relevant onderzoek met de verzamelde gegevens:

  1. We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van gegevens die toch al, voor de patiëntenzorg, worden geregistreerd; we interfereren zo min mogelijk met de gebruikelijke gang van zaken.
  2. Deelnemers ontvangen spiegelinformatie waarin zij hun eigen praktijk vergeleken zien met de andere deelnemende zorgpraktijken. Een voorbeeld van deze feedback aan praktijken is te zien op https://www.nivel.nl/mijnpraktijk-demo
  3. Accreditatiepunten voor sommige disciplines (fysiotherapeuten aangesloten bij het KNGF 8 punten per registratieperiode;  oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten 10 punten per jaar).

Aanmelden?
U kunt uw praktijk hier aanmelden voor deelname aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Logopedisten kunnen zich ook aanmelden via de NVLF.

Na aanmelding ontvangen zorgpraktijken ter ondertekening een samenwerkingsovereenkomst met het NIVEL. Hierin worden afspraken vastgelegd over het leveren van gegevens door de zorgverlener, het leveren van spiegelinformatie door het NIVEL, het privacyreglement en de governance.

Welke gegevens verzamelt NIVEL Zorgregistraties?

NIVEL Zorgregistraties gebruikt gegevens die zorgverleners standaard in hun computersysteem registeren.
Een specificatie van die gegevens vindt u hier:

 

Zie ook:

 

Folders en posters voor patiënten
Om hun patiënten te informeren over NIVEL Zorgregistraties ontvangen zorgpraktijken informatiemateriaal voor in de wachtkamer. Hierin staat ook beschreven hoe patiënten bezwaar kunnen maken tegen opname van hun gegevens. Download hier de patiënteninformatie:
 

   patiëntenposter    patiëntenfolder
 
   patiëntenfolder (Engels)

 

Meer Informatie

Wilt u meer weten over deelname aan NIVEL Zorgregistraties, stel dan hier uw vraag.Informatie voor zorgverleners.

Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2018 [Laatst gewijzigd op 29-08-2018; geraadpleegd op 20-11-2018]. URL: www.nivel.nl/node/4878