Surveillance

De langdurige griepepidemie in Nederland lijkt haar einde te naderen. In week 16 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 36 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is beneden de epidemische grens van 51 patiënten na er 18 weken boven te zijn geweest. Het aantal mensen met IAZ dat de huisarts consulteerde was in week 16 aanzienlijk lager dan in de voorgaande week toen nog 55 patiënten met IAZ per 100.000 inwoners de huisarts bezochten. De epidemie is ten einde als de incidentie gedurende twee achtereenvolgende weken onder de 51 per 100.000 is.

Bij een deel van de patiënten met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) zijn neus- en keelmonsters afgenomen, die bij onze samenwerkingspartner RIVM geanalyseerd worden (www.rivm.nl/griep). De uitslagen hiervan zijn woensdagmiddag bekend en worden uiterlijk donderdagochtend aan dit bulletin toegevoegd.

In de overige cijfers is het opvallend dat in week 16 relatief veel mensen de huisarts bezochten met hooikoorts in vergelijking met voorgaande jaren. De andere cijfers zijn passend bij de griepepidemie of bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

 

NIVEL surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering NIVEL surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de NIVEL website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
NIVEL Zorgregistraties verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het NIVEL surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts en een aantal aandoeningen bij jonge kinderen: koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
http://www.virology.nl/
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/
http://www.degrotegriepmeting.nl