Surveillance

De griepepidemie in Nederland houdt stevig aan. De licht dalende trend van de griepepidemie zet wel door maar het percentage influenzavirus detecties in monsters van patiënten met IAZ en ARI blijft hoog. In week 7 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 142 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de tiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en iets minder dan in de week daarvoor toen 151 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ. De epidemie lijkt langer te gaan duren dan gemiddeld (9 weken).

In 46 afgenomen neus- en keelmonsters van patiënten met IAZ in week 7 werd bij 76% influenzavirus gevonden: 31 maal (67%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 1 maal (2%) influenzavirus type A(H3N2), 3 maal (7%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 1 maal (2%) respiratoir syncytieel virus (RSV) en 1 maal rhinovirus (2%). Er werd in deze monsters geen enterovirus gevonden. In 10 monsters afgenomen van mensen met een acute luchtweginfectie zonder IAZ (ARI) werd 6 maal (60%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn) gevonden. In deze monsters werd geen rhinovirus, RSV of enterovirus gevonden.

In week 40 2017 t/m week 7 2018 werden door de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 465 IAZ-monsters en 304 ARI monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.

  • In de 465 monsters van patiënten met IAZ werd 17 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 16 maal influenzavirus type A(H3N2), 2 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 215 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 39 maal RSV, 30 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.

  • In de 304 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2 maal influenzavirus type A(H3N2), 1 maal influenzavirus type B (Victoria-lijn), 41 maal influenzavirus type B (Yamagata-lijn), 24 maal RSV, 65 maal rhinovirus en 3 maal enterovirus gevonden.

  • Van de 295 influenza positieve monsters betrof 87% influenzavirus B (Yamagata-lijn), 1% influenzavirus B (Victoria-lijn), 6% influenzavirus A(H1N1)pdm09 en 6% influenzavirus A(H3N2).

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De andere cijfers zijn passend bij de griepepidemie of bij de tijd van het jaar.

Het NIVEL surveillance bulletin vindt u hier:

 

NIVEL surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering NIVEL surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de NIVEL website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
NIVEL Zorgregistraties verzamelt wekelijks gegevens over een geselecteerd aantal gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van deze aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het NIVEL surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts en een aantal aandoeningen bij jonge kinderen: koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
http://www.virology.nl/
http://www.euroflu.org/
http://ecdc.europa.eu/
http://www.degrotegriepmeting.nl